Mamy na stronie: 30552 materiałów

Postać Boga i człowieka w starym i nowym testamencie.

Biblia Starego i Nowego Testamentu powstawała przez blisko 1200 lat. Nie jest to dzieło jednorodne. Wielu autorów, którzy pisali kolejne księgi posługiwali się różnymi gatunkami, stylami. Zmieniały się realia historyczne i okoliczności powstawania świętych ksiąg. Tym samym odmienne były prezentowane w Biblii koncepcje Boga, człowieka jak również relacji między nimi.

Ze stronic Starego Testamentu wyraźnie wyłania się wizja Boga jako surowego ojca i sędziego. Bóg jest stwórcą, który oczekuje od człowieka absolutnego posłuchu. Człowiek wedle Księga Rodzaju jest stworzony na wzór Boga i ma być zwieńczeniem dzieła stworzenia – najdoskonalszą istotą stworzoną przez Boga. Autor biblijny pisze: “I rzekł [Bóg]: Uczyńmy człowieka na obraz i na podobieństwo nasze; a niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem powietrznym, i nad zwierzętami, i nad wszystką ziemią, i nad wszelkim płazem, który pełza po ziemi. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boży stworzył go, mężczyzną i niewiastą stworzył ich. I błogosławił im Bóg, i rzekł: “Rośnijcie i mnóżcie się, i napełniajcie ziemię, a czyńcie ją sobie poddaną; i panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami, które się ruszają na ziemi."

Miał być więc człowiek władcą ziemi, a wszystkie zwierzęta miały mu być posłuszne. Konsekwencją stworzenia człowieka na podobieństwo Boga było obdarzenie go wolną wolą...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT