Mamy na stronie: 30552 materiałów

Przysłowia łacińskie

A
"Ab ovo usque ad mala" - Od jaja aż do jabłek (od początku do końca)
"Absentem laedit, qui cum ebrio litigat" - Kto spiera się z pijanym, jakby kłócił się z nieobecnym
"A capite" - Od głowy (od początku; stąd nazwa początku wiersza: akapit)
"Alea iacta est"- Gajusz Juliusz Cezar - Kości zostały rzucone
"Alter alterum docet" - Jeden uczy drugiego
"Ama nos et vale"- Kochaj nas i żegnaj
"Ardua prima via est" - Pierwsza droga jest stroma
"Ars non habet osorem nisi ignorantem"- Sztuka nie ma wroga, chyba że w ignorancie
"Artificem commendat opus" - Dzieło wychwala twórcę
"Audi multa, dic pauca" - Dużo słuchaj, mało mów
"Audi, vide, sile!"- Słuchaj, patrz, milcz!
"Aut inveniam viam aut faciam” -Albo znajdę drogę, albo ją sobie sam utoruję
- "Absens carens"- nieobecny sam sobie szkodzi;
- "Aequo pulsat pede" - śmierć puka jednako (do drzwi bogatych i biednych);
- "Amor vincit omnia" - miłość wszystko zwycięża;

B
"Bono domino quot servi tot amici, malo domino quot servi tot inimici" - Dobry pan ma tylu przyjaciół, ilu niewolników, zły pan ma tylu nieprzyjaciół, ilu niewolników

C
"Carum est, quod rarum est" - To, co jest rzadkie, jest cenne
"Civium concordia murus urbium" - Zgoda obywateli murami miast
"Cogito ergo sum" myslę więc jestem Kartezjusz

D
"Dies diem docet" - Dzień uczy dzień
"Dura lex, sed lex" - Twarde prawo, ale prawo
- "Diligite inimicos vestros"- miłujcie nieprzyjaciół waszych;

E
"Errare humanum...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT