Mamy na stronie: 30552 materiałów

Porównanie zasad religii Chrześcijańskiej i Islamu

Obowiązki islamu są bardzo surowe. Kazdego muzułmanina, czyli wyznawcę islamu obowiązuje:
· Szahada (wyznanie wiary)
· Salat (modlitwa)
· Zaka (jałmużna)
· Saum (post)
· Hadżdż (pielgrzymka do ka’by)
Obowiązki te nazywają się w teologii muzułmańskiej pięcioma filarami islamu. Religia chrześcijańska ma o wiele mniej zasad. Nakazy Boże zobowiązują go miedzy innymi do miłości bliźniego i poszanowania życia-stąd zaangażowanie chrześcijan w życie społeczne, działalność charytatywna, upominanie się o prawa dla prześladowanych itp. Są świadectwem ich wiary. Wpływ chrześcijaństwa na cywilizacje i kulturę zwłaszcza europejską, jest od czasów starożytnych olbrzymi. Wyrasło z zespolenia surowych zasad judaizmu z tradycją grecką i rzymską, które przechowało się po upadku cesarstwa rzymskiego....
Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT