Mamy na stronie: 30552 materiałów

Jaką receptę na szczęśliwe życie daje w swym wierszu Horacy?

„Oda 10” Horacego, wielkiego poety z okresu złotej kultury rzymskiej, z czasów Oktawiana Augusta, składa się z sześciu strof o identycznej budowie: trzy pierwsze wersy każdej zwrotki są jedenastozgłoskowe, a czwarta pięciozgłoskowa. Rymy, poza małymi wyjątkami, nie występują (podobnie jak w innych utworach Horacego).
Głównymi środkami stylistycznymi są: przerzutnie i epitety, które nadają wierszowi uroku. Metafory natomiast tworzą niebywały nastrój tajemniczości, a nawet grozy. Porównań, tak jak w „Do Leukonome” czy „Wybudowałem pomnik” nie ma. Z fragmentu pierwszej zwrotki: „Żyj, Licyniuszu, spokojniej, [...]” możemy wnioskować, że postacią mówiącą jest sam autor – Horacy, ponieważ Licyniusz Murena, osoba, do której są kierowane te słowa był jego wieloletnim przyjacielem.
W przytoczonym wyżej fragmencie wiersza możemy również zauważyć, że autor stosuje tzw. lirykę bezpośrednią, ponieważ postać mówiąca zwraca się do konkretnej osoby.
Wiersz „Oda 10” ma charakter filozoficzno-refleksyjny, dlatego, że podmiot liryczny prowadzi rozważania na jakiś temat (w tym przypadku na temat tego jak być szczęśliwym).

Już na początku wiersz zdradza swój stoicki charakter. Postać mówiąca przestrzega Lucjusza, (czyli nas)...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT