Mamy na stronie: 30552 materiałów

„Świat mitów i świat Biblii- dwa odrębne światy, czy dwie wizje tego samego świata”

Biblia jest uważana za jedno z podstawowych źródeł kultury europejskiej, zarówno w sferze religijno-moralnej, jak i w sferze inspiracji artystycznych. Dla pokoleń artystów stała się ona źródłem inspiracji, a dla ludzi wierzących Świętą Księgą, zbiorem prawd objawionych i przykazań uczących jak żyć.
W literaturze Biblia jest niewyczerpanym skarbcem wzorów osobowych i postaw, wątków i motywów oraz fabuł, anegdot, alegorii, symboli, stylistyki i frazeologii. W pamięci utrwaloną mamy wspólną grupę pojęć, które przez literaturę wchodzą do języka potocznego.
Mitologia jest zbiorem mitów stworzonych na początkach istnienia pradawnych kultur. Dla kultury europejskiej największe znaczenie mają mitologie Greków i Rzymian. Są one również najciekawsze, najobszerniejsze oraz najbardziej kulturotwórcze.
Słownik języka polskiego podaje, że mit to opowieść, która w formie symbolicznej ujmuje zbiorowe doświadczenia i wyobrażenia, dotyczy na ogół odległej przeszłości.
Na początku obu tych dzieł, możemy znaleźć dwie wizje stworzenia świata oraz człowieka. Różnice między nimi możemy zauważyć już w „założeniu religijnym”, ponieważ mitologia mówi nam o politeizmie, czyli wierze w wielu bogów, a Biblia o monoteizmie, czyli wierze w jednego Boga. Obydwa teksty opisują to, co było „na początku” tzn. przed stworzeniem świata. Biblia pisze o wiecznym i wszechmogącym Bogu, stworzycielu nieba i Ziemi, a mitologia o Chaosie, który...
Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT