Mamy na stronie: 30552 materiałów

Podział strukturalny tragedii wg Arystotelesa

Arystoteles wyodrębnia dwie kategorie istnienia utworu poetyckiego. Są nimi jakość i ilość. Spośród nich najważniejsza jest jakość.
Składniki ilościowe, czyli kompozycyjne stanowią o formie tragedii, jej strukturze. Tragedię tworzą partie dialogowe i partie chóralne. Wśród partii dialogowych Arytoteles wyróżnił:
-Prologos (Prolog)
-Epeisodia
-Eksodos ("tworząca całość część tragedii, po której nie ma już pieśni chóru").
Pieśni chóru to:
-Parodos, czyli "wejście chóru"
-Stasimony
-(Eksodos) - termin ten pojawia się także w znaczeniu pieśni zamykającej utwór.
Kategorię jakości określił Arystoteles jedynie przez wyliczenie tzw. składników jakościowych, nazywanych też gatunkowymi, gdyż dzięki nim można określić, czy dany utwór jest podobny do innego, czyli mogą one stanowić wyróżnik gatunkowy.
Kwestię składników jakościowych omawia Arystoteles w odniesieniu do tragedii. Są to:
Widowiskowość, czyli „inscenizacja”, „optyczne przedstawienie się” tragedii - pod tym terminem Arytoteles rozumiał wszystko, co widać na scenie (oprawa sceniczna) i co równocześnie wynika z samego układu zdarzeń (fabuła). Od oprawy scenicznej bardziej cenił fabułę dramatyczną. Widowiskowość nie była jednak dla Arystotelesa ważnym elementem.
Śpiew – muzyczna oprawa sztuki - w swojej koncepcji Arystoteles nie wyznaczył jej ważnej roli, traktował muzykę jako ozdobę sztuki.
Wysłowienie - „forma językowa”, „zestawienie...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT