Mamy na stronie: 30552 materiałów

Poglądy życiowe Horacego w wybranych odach.


Poglądy życiowe Horacego w wybranych odach.
 
Oceń pracę:  
   
Głosów: 0  Ocena:
 
Horacy (ur. w 65 r. p.n.e.) to poeta rzymski epoki augustowskiej, propagujący ideały moralne i polityczne cesarza Oktawiana Augusta, wspierający jego dążenia do odnowy moralnej społeczeństwa. Twórczość Horacego, bogata i różnorodna, obejmuje Epody, dwie księgi Satyr, cztery Księgi Carmina zwanych odami, dwie księgi Listów.

W stanowiących trzon jego twórczości odach nawiązywał poeta do liryki greckiej (Alkajosa, Safony, Anakreonta) i hellenistycznej. W utworach tych stał się Horacy wyznawcą i propagatorem doktryny moralnej Epikura, który za główny cel życia uznawał dążenie do przyjemności, zalecał życie z dala od spraw publicznych, starał się uwolnić człowieka od strachu przed śmiercią, przed gniewem bogów, za najwyższe dobro uznawał umiar, złoty środek, głosił kult przyjaźni, kult wartości duchowych, podkreślał, że człowiek może osiągnąć pełnię szczęścia przez nieustanne doskonalenie się wewnętrzne. W poglądach na życie Horacego pojawia się też pesymistyczna refleksja, u źródeł której leży tragiczne odczucie ludzkiego losu.

Filozofia życiowa Horacego jest eklektyczna, stanowi połączenie elementów epikurejskich, stoickich, cyrenajskich. Bliskie poecie są idee stoicyzmu, zgodnie z którym najwyższym dobrem jest cnota:

 

...gdy ci ciężko żyć, bądź pełen ducha,
Bądź mężny, a gdyć szczęście...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT