Mamy na stronie: 30552 materiałów

Sokrates i jego egzystencja , ewentualne zaistnienie w obecnym świecie

Sokrates - Czy mógłby żyć i nauczać w obecnym świecie ?

Sokrates był pierwszym ,który spojrzał na człowieka z innej strony . Jego filozofia opierała się na przekonaniu , ze najważniejsze zasady w egzystencji ludzkiej to prawa etyczne, które stanowią fundamenty człowieczeństwa. Wysuwał liczne teorie wiedzy i niewiedzy , dobra , cnoty , sprawiedliwości . Był człowiekiem pretensjonalnym , niepowtarzalnym , którego cechy umysłu wywoływały burzę mózgów na przestrzeni dwóch tysiącleci. W poniższym tekście przedstawię mój pogląd na fenomen Sokratesa oraz zastanowię się nad problemem zawartym w temacie tej rozprawki.

Uważam , iż rozumowanie Sokratesa oraz jego nieprzeciętna wizja świata opierała się na definicji cnoty ,która jak sam filozof twierdzi jest dobrem bezwzględnym . Uważał że prawa dotyczące cnoty moralnej są niepodważalne , gdyż są „niepisane” . Oznacza to, że nie ma ich w żadnych kodeksach ,a są o wiele trwalsze od ,,pisanych” . Wywodzą się z samej natury rzeczy , a nie z ustanowienia ludzkiego skoro są powszechne i jednakowe dla wszystkich ludzi ? -przecież wszyscy ludzie nie mogli się zebrać razem i ustanowić praw –takie było rozumowanie Sokratesa.

Z definicji cnoty wysnuwał liczne teorie . Twierdził ,iż dla dóbr wyższych powinno się poświecić dobra niższe i pozorne : „Czyż nie wstydzisz się dbać o pieniądze ,sławę , zaszczyty , a nie o rozum , prawdę i o to, by dusza stała się najlepsza ? To...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT