Mamy na stronie: 30552 materiałów

organizmpłynkomórkabiałkaenzymy

Charakterystyka enzymów

 Enzymy, grupy białek działających w komórkach i płynach ustrojowych żywych,
organizmów jako biokatalizatory reakcji biosyntezy i rozkładu. W komórce enzymatycznej występują pojedynczo lub tworzą układy wieloenzymatyczne (np. układ oksydazy pirogronianowej), katalizujące szereg następujących po sobie reakcji. Każda tkanka
ma nieco inny zestaw enzymów. Obok formy aktywnej enzymy, mogą też mieć
formę nieczynną (preenzymy), która jest aktywowana w miarę zapotrzebowania.
Enzymy mogą być białkami prostymi (np. trypsyna, ureaza, rybonukleaza), jednak
większość enzymów to białka złożone z części białkowej (apoenzym) i z atomów
metali lub z drobno cząsteczkowych związków niebiałkowych (często pochodnych
witamin), z tzw. grup prostetycznych albo z koenzymów. Niebiałkowe części enzymu
pełnią w reakcjach enzymatycznych funkcje przenośników elektronów, określonych atomów
lub ugrupowań chemicznych z jednego metabolitu do drugiego enzymu, katalizują
reakcje termodynamiczne możliwe, zmniejszając jedynie energię aktywacji cząsteczek
substratu, czyli energię niezbędną do przebiegu reakcji, przyśpieszają dzięki temu
osiągnięcie stanu równowagi reakcji. W czasie katalizy enzymatycznej cząsteczka
substratu jest wiązana w określonym obszarze cząsteczki enzymów, w tzw. centrum
aktywnym, w którym w enzymach złożonych znajduje się grupa prostetyczna; tworzy
się wówczas kompleks enzym-substrat. Dzięki swoistemu układowi grup chemicznych
w...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT

Powiązane artykuły w naszych serwisach: