Mamy na stronie: 30552 materiałów

Jaki jest wpływ promieniowania na zdrowie człowieka?

Promieniowanie, proces przenoszenia energii przez fale (elektromagnetyczne – promieniowanie elektromagnetyczne, np. światło, sprężyste – np. dźwięk) lub strumień cząstek (np. cząstki ? – promieniowanie ?, cząstki ? – promieniowanie ?); również sam akt emisji tego promieniowania (np. promieniowanie światła); promieniowanie jądrowe, promieniowanie elektromagne-tyczne (?) lub korpuskularne (promieniowanie ?, ?, neutronowe, protonowe) emitowane przez jądra atomowe podczas ich rozpadu promieniotwórczego; promieniowanie jonizujące, promieniowanie wywołujące jonizację atomów i cząsteczek ośrodka, przez który przenika (krótkofalowe promieniowanie nadfioletowe, promienio-wanie rentgenowskie, promieniowanie jądrowe); szkodliwe dla zdrowia. (def. wg Encyklopedii Multimedialnej PWN)

Źródła promieniowania jonizującego:

Promieniowanie naturalne
Ludzkość – od początku swego istnienia – narażona była na działanie promieniowania ze źródeł naturalnych. Promieniowanie naturalne jest to promieniowanie, które normalnie i stale ist-nieje na Ziemi i jest niezależne od działalności człowieka. Pochodzi głównie z dwóch źródeł: z przestrzeni kosmicznej oraz ze źródeł ziemskich, którymi są naturalne pierwiastki promie-niotwórcze. Wielkość naturalnego napromieniowania w większości okolic na Ziemi wynosi od kilkudziesięciu do stu kilkudziesię-ciu milimetrów na rok, co odpowiada wartości około 3 remów na jedno pokolenie ludzkie i około 7 remów w ciągu...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT

Powiązane artykuły w naszych serwisach: