Mamy na stronie: 30552 materiałów

roślinytemperaturatlenh2osynteza

Przebieg fotosyntezy

FOTOSYNTEZA to proces endoenergetyczny polegający na syntezie związków organicznych z CO2 i H2O – związków nieorganicznych, przy udziale energii świetlnej słońca i barwników asymilacyjnych np. chlorofilu. Chlorofil jest transportem energii słonecznej, która jest przez niego zamieniana na chemiczną z wydzieleniem tlenu.

Aby zaszedł proces fotosyntezy muszą być spełnione następujące czynniki :

STĘŻENIE CO2
Źródłem węgla jest CO2 z atmosfery i wody, jest on pobierany w postaci jonów HCO3
u roślin wodnych i H2CO3. Jeżeli w atmosferze jest go 2,1 * 1012 T to jest to ilość wystarczająca do zaspokojenia zapotrzebowania roślin, na 1 km2 daje to 4 kg CO2. Gdyby C nie był uzupełniany to ta ilość wystarczyłaby na 35 lat, CO2 uzupełniają : wybuchy wulkanów, przemysł, procesy oddychania roślin, zwierzą i ludzi, C dostaje się do rośliny przez aparaty szparkowe.

TEMPERATURA
Fotosynteza zachodzi w temperaturze dodatniej, niektóre rośliny afrykańskie nie zasymilują CO2 w temperaturze +5OC, rośliny w Polsce asymilują CO2 przy temperaturze poniżej 0OC, w miarę wzrostu temperatury wzrasta intensywność fotosyntezy, temperatura optymalna to 20-30OC, powyżej tej temperatury występuje spadek intensywności fotosyntezy, w temperaturze wyższej niż 45OC następuje jej zatrzymanie, a w temperaturze 50OC śmierć komórek.

WODA
Substancja wyjściowa...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT

Powiązane artykuły w naszych serwisach: