Mamy na stronie: 30552 materiałów

jądrodnachromosomychromatydymetafaza

Przebieg mitozy

MITOZA-Interfaza-składa się z 3 okresów:G1-wzrost jądra;S-replikacja DNA i białka histonowego;G2-powiększanie jądra. Profaza-spiralizacja i grubienie chromatyny,prowadzi do powstania do powstania chromosomów -chromosomy dzielą się na 2 chromatydy -zanika błona jądrowa -zanika jąderko -tworzenie wrzeciona kariokinetycznego Metafaza-ostatecznie formuje się wrzeciono kariokinetyczne -2 chromatydy utawiają się w płaszczyźnie równikowej wrzecina kariokin. -włókna wrzeciona kariokin.jednym końcem przyczepiają się do centromerów chromosomów.Drugim końcem skupiają się na biegunach przeciwległych komórki -centromery dzielą się,wrzeciono k. skraca się odciągając do przeciwległych biegunów komórek. W centrum kom.zaczyna się tworzyć fragmoplast -początek cytokinezy Telofaza -1/2 chromosomów osiągają bieguny komórki -zanika wrzeciono k. -kontynuowany jest proces cytokinezy -stopniowo tworzy się błona oraz jąderko -chromosomy ulegają despiralizacji (rozkręcają się w chromatynę) -dobiega końca cytokineza. MEJOZA Mejoza zachodzi w kom. Macierzystych zarodników oraz gamet. Mejoza jest podziałem jądra kom. Podczas którego następuje redukcja liczby chromosomów. Podczas mejozy zachodzą dwa sprzężone ze sobą podziały: -I podział mejotyczny zw. Redukcyjnym -II podział mejotyczny o przebiegu podobnym do mitozy zw. Mitotycznym Profaza I-z chromatyny wyodrębniają się chromosomy -chromosomy homologiczne układają się w pary tworząc...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT

Powiązane artykuły w naszych serwisach: