Mamy na stronie: 30552 materiałów

phphorganizmczłowiek

Równowaga kwasowo-zasadowa w organizmie człowieka

KREW

Odczyn i równowaga kwasowo-zasadowa.
W bardzo wąskich granicach utrzymuje się aktualna reakcja krwi, czyli jej odczyn lub oddziaływanie kwasowo-zasadowe. Mimo nieustannego powstawa-nia w organizmie wartości kwaśnych i zasadowych oraz częstych okazji wnika-nia ich z zewnątrz, krew jest prawie obojętna, a właściwie lekko zasadowa, gdyż jej pH wynosi 7,4 z wahaniami od 7,3 do 7,5. Tak wyrażony odczyn w krwi żyl-nej ma pH 7,34, a tętniczej 7,36, gdy oddychanie wynosi 40mm Hg. Wahanie powyżej pH 7,8 i poniżej 6,8 są zupełnie niedopuszczalne, gdyż wtedy nie mogą już działać enzymy, denaturują się białka i ustaje wymiana gazów oddecho-wych. Chociaż w organizmie powstają różne kwasy, jak H2CO3, H2SO4, H3PO4, kwas pirogronowy, mlekowy, acetooctwy czy betaoksymasłowy oraz zasady, np. NH3, to jednak pH krwi jest bardzo stałe, gdyż nieustannie współdziałają różne układy buforowe i czynności ochronne, głównie w zakresie płuc, nerek skóry, serca i wątroby. Układy buforowe, czyli moderatory można podzielić na pierwszorzędowe w osoczu i drugorzędowe w krwinkach. Do pierwszych należą układy dwuwęglanów i białczanów, a do drugich układy fosforanów i hemoglo-biny.
Utrzymywanie i zmiany izohydrii
Łatwo sobie wyobrazić, że pH krwi będzie nie zmienione, mimo zmiennej podaży kwasów lub zasad tak długo, dopóki nie zmienione zostaną stosunki ilo-ściowe, między CO2 i NaHCO3, KH2PO4 i K2HPO4, KHb i KhbO2, oczywiście przy sprawnym...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT

Powiązane artykuły w naszych serwisach: