Mamy na stronie: 30552 materiałów

Typy bakterii chorobotwórczych

 Bakterie (Bacteria), jedna z gromad królestwa bezjądrowych obejmująca organizmy jednokomórkowe o różnych kształtach (ziarenkowce, pałeczki, laseczki, przecinkowce i śrubowce), składająca się z łańcuszków z luźno powiązanych komórek (paciorkowiec), nieregularnych skupień (gronkowiec) i regularnych prostopadłościanów (pakietowiec).
Zamiast jądra komórkowego posiadają nukleoid. W ich komórkach brak również mitochondriów, których rolę pełnią mezosomy. W niesprzyjających warunkach tworzą formy przetrwalnikowe. Rozmnażają się wegetatywnie przez podział (rozmnażanie wegetwtywne). Obserwowane procesy płciowe służą jedynie do tworzenia form mieszańcowych (rozmnażanie płciowe).
Większość z nich jest cudzożywna, część zaś samożywna (chemoautotrofy i fotoautotrofy). Są wśród nich zarówno tlenowce, jak i beztlenowce.
Występowanie bakterii
Posiadają bardzo szeroką skalę ekologiczną i mogą występować w ekstremalnych warunkach środowiska (np. w gorących źródłach, na śniegu). Odgrywają ważną rolę (obok grzybów) w rozkładzie materii organicznej (destruenci). Niektóre z nich pasożytują w człowieku, zwierzętach i roślinach (bakterie chorobotwórcze).
Do chorób wywoływanych przez bakterie chorobotwórcze możemy zaliczyć między innymi :
? Gruźlicę, Dur brzuszny, Szkarlatynę, Kiłę, Czerwonkę ... itd.
Bakterie przenikają do organizmu człowieka głównie przez układ pokarmowy i oddechowy, tzn. dostają się wraz z...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT

Powiązane artykuły w naszych serwisach: