Mamy na stronie: 30552 materiałów

składchemiacaco3

Skład chemiczny skał wapienne

Skały wapienne zawierają CaCO3.Skały wapienne wy-krywamy za pomocą HCl: 2HCl + CaCO3 ---- CaCl + CO2 + H2O.Reakcja CO2 z wodą wapienną: CO2 + Ca(OH)2 ---- CaCO3 + H2O .Skały wa-pienne wykorzystuje się w prze-myśle do otrzymywania wapna palonego (CaO) i wapna gaszonego Ca(OH)2. Wapień -1)- wapno palone -(2)- wapno gaszone 1)prażenie 2)gaszenie. 1)CaCO3----CO2 + CaO 2) CaO + H2O ---- Ca(OH)2 Ca(OH)2 + SiO2 + H2O ---- zaprawa murarska. Twardnienie zaprawy murarskiej pod wpływem CO2 – zaprawa powietrzna. Ca(OH)2 + CO2 ---- CaCO3 + H2O. Inne surowce mineralne to: anhydryt (CaSO4) i gips kry-staliczny (CaSO4 x 2H2O). gips kryst. -prażenie- gips palony.2(CaSO4 x 2H2O) ---- 2CaSO4 x 2H2O +3H2O. gips palony + H2O ---- zaprawa gipsowa (hydrau-liczna ,twardnieje pod wpływem wody). 2CaSo4 x H2O + 3H2O ----2(CaSO4 x 2H2O).Otrzymywanie metali: a) metodą hutniczą –żelazo powstaje z rudy żelaza Fe2O3 lub Fe3O4 w reakcji utleniania – redukcji. Rolę reduktora pełni koks i CO np. 2Fe2O3 + 3CII ---- 4Fe + 3CIVO2 Po-dobnie przebiegają procesy redukcji innych metali. Oprócz żelaza metodą hutniczą produkuje się w Polsce także ołów ,cynk i miedź. b) metodą elektrolityczną – elektroliza – zjawisko polegające na wydzieleniu się określonych substancji przy elektrodach podczas prze-pływu prądu przez elektrolit. Elektroliza CuCl2: CuCl2 ---- Cu2+ + 2Cl- 1)kation miedzi ---- elektroda – (katoda) Cu2+ + 2e----Cu 2)dwa aniony chlorkowe----elektroda+ (anoda) 2Cl – 2e...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT

Powiązane artykuły w naszych serwisach: