Mamy na stronie: 30552 materiałów

Wpływ poruszających się pojazdów na środowiska naturalne

Wpływ poruszających
się pojazdów mechanicznych
na skażenie środowiska
naturalnego

Ruch - jedno z podstawowych pojęć fizyki. Oznacza przemieszczanie się elementów układu fizycznego względem układu odniesienia. Zjawisko rozpatruje się najczęściej w odniesieniu do inercjalnego układu odniesienia. Klasyfikuje się je na wiele sposobów.

W ruchu jednostajnym prędkość jest stała, a przebyta droga równa iloczynowi czasu trwania ruchu i prędkości, w ruchu jednostajnie przyspieszonym chwilowa prędkość u jest proporcjonalna do czasu t:

U = at

Gdzie u - prędkość początkowa. Dla ruchu niejednostajnego:

S = ut + at/2

Ruch jest to zdolność wszystkich żywych organizmów do zmiany, w danym środowisku, miejsca całego organizmu lub jego części.
Ruch potrzebny jest człowiekowi w codziennym życiu. Codzienne chodzimy na zakupy, do kościoła, do przyjaciół. Rozwój techniki ułatwił człowiekowi przemieszczanie. Przełomem w technice było skonstruowanie silnika. Pierwszym twórcą silnika wysokoprężnego był Rudolf Diesel. Silnik wysokoprężny jest to silnik o zapłonie samoczynnym, tłokowy silnik spalinowy na ciężkie paliwo ciekłe. Silniki wysokoprężne mogą pracować wg obiegu czterosuwowego lub dwusuwowego, jednak większość wg zasady czterosuwu.

Silnik wysokoprężny w odróżnieniu od silnika o zapłonie iskrowym zasysa i spręża czyste powietrze, a paliwo wtryskiwane jest do cylindra dopiero pod koniec suwu sprężania. Mieszanka palna tworzy się...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT