Mamy na stronie: 30552 materiałów

Sposoby zmniejszania tarcia

Tarcie występuje powszechnie i ma podstawowe znaczenie w przyrodzie i technice. Jest niezbędne do poruszania się istot żywych i pojazdów, umożliwia wykonywanie pracy. W szczególności tarcie jest podstawą działania wielu urządzeń technicznych, m.in. przekładni pasowych, hamulców, sprzęgieł. Gdy tarcie jest niewystarczające (np. do poruszania się ciał), celowo się je zwiększa przez wprowadzenie odpowiednich materiałów (np. piasku) pomiędzy trące się powierzchnie oraz przez kształtowanie powierzchni trących się ciał (np. bieżniki opon samochodowych). Często jednak tarcie jest zjawiskiem niepożądanym, gdyż powoduje znaczne straty energii na pokonanie oporów tarcia oraz np. w urządzeniach technicznych, powoduje niszczenie części maszyn. W celu zmniejszenia tarcia stosuje się środki smarne, a także zastępuje tarcie suwne tarciem tocznym.
Podstawowym celem smarowania jest zmniejszanie oporów ruchu (tarcia) oraz wyeliminowanie lub zminimalizowanie zużycia powierzchni. Jeśli powierzchnie poruszających się względem siebie ciał są rozdzielone warstewką cieczy (smaru), opór (tarcie płynne) jest z reguły o wiele mniejszy niż przy bezpośrednim zetknięciu (tarcie suche). Smarowanie powoduje zastąpienie tarcia zewnętrznego (suchego) ciał stałych tarciem wewnętrznym w środku smarnym. Gdy powierzchnie współpracujące są całkowicie rozdzielone warstewką płynnego środka smarnego występuje tzw. tarcie płynne, wielokrotnie...
Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT