Mamy na stronie: 30552 materiałów

Analiza widmowa i jej zastosowanie

Widmo jest to zarejestrowany obraz promieniowania, które zostało wyemitowane albo weszło w kontakt z analizowaną substancją i zostało przez nią odbite lub przepuszczone. Widma możemy otrzymać za pomocą siatki dyfrakcyjnej albo pryzmatu.
Generalnie widma dzielimy na absorpcyjne i emisyjne (ciągłe, nieciągłe, pasmowe, liniowe). Jednakże istnieje wiele ich rodzajów, których nie można sklasyfikować w powyższym podziale, np. widma drobinowe, oscylacyjne, rotacyjne. Widmo absorpcyjne jest związane z rozkładem natężenia promieniowania elektromagnetycznego w funkcji częstotliwości lub długości fali po przejściu przez substancję, która pochłania (absorbuje) fale elektromagnetyczne o charakterystycznych dla siebie częstotliwościach. Widma emisyjne powodują rozkład natężenia promieniowania elektromagnetycznego, wysyłanego przez daną substancję w funkcji częstotliwości. Źródłem tego promieniowania są atomy lub cząsteczki substancji będące w stanie wzbudzonym. Wśród widm emisyjnych rozróżniamy kilka rodzajów:
a) Ciągłe – to mniej lub bardziej falista linia w badanym zakresie długości fal; (wysyłane przez ciecze i ciała stałe pobudzone do świecenia)
b) Nieciągłe – spore obszary bez promieniowania i pojedyncze wyskoki – prążki, piki – na wykresie
c) Pasmowe - (wysyłane przez gazy i pary o cząsteczkach wieloatomowych; widmo cząsteczkowe powstające przy przejściach między poziomami energetycznymi swobodnych cząsteczek, które...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT