Mamy na stronie: 30552 materiałów

Co to jest kosmologia

Co to jest Kosmologia?
Kosmologia jest dziedziną astronomii, która zajmuje się pochodzeniem, strukturą wielkoskalową i ewolucją Wszechświata. Kosmolodzy konstruują matematyczne ,,modele wszechświata” i porównują ich właściwości z właściwościami Wszechświata rzeczywistego. Dwa najbardziej znane modele to model stanu stacjonarnego, w którym materia jest w sposób ciągły stwarzana, by utrzymać stałą gęstość Wszechświata mimo jego ekspansji, oraz model Wielkiego Wybuchu, w którym Wszechświat powstał w wyniku jednej potężnej eksplozji.
Wielka niewiadoma
Ludzie od niepamiętnych czasów wpatrywali się z podziwem w niebo, starając się odnaleźć w nim jakiś sens.
Wiadomości ogólne o kosmologii

Astronomia pozagalaktyczna dostarcza informacje o indywidualnych obiektach (galaktykach, gromadach galaktyk itp.) znajdujących się w dostępnej obserwacjom części Wszechświata. Badania poszczególnych obiektów dają podstawy do uogólnień na temat globalnych własności Wszechświata. Kosmologia jest gałęzią astronomii, która wykorzystując wyniki astronomii pozagalaktycznej, zajmuje się wyznaczaniem ogólnych prawidłowości, rządzących całym Wszechświatem. U podstaw kosmologii tkwi fundamentalne przekonanie, poparte wielką liczbą eksperymentów i obserwacji, że w całym Kosmosie obowiązują jednakowe prawa fizyki. Dzięki temu wnioski uzyskane na podstawie badań ograniczonych obszarów można uogólniać na cały (być może nieskończony)...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT