Mamy na stronie: 30552 materiałów

Dioda półprzewodnikowa - działanie i zastosowanie

Wstępem do tego tematu jest pytanie 19 Półprzewodniki samoistne i domieszkowe.

Dioda półprzewodnikowa. Diodę stanowią dwa półprzewodniki, jeden typu n, drugi typu p, zetknięte ze sobą. Układ taki nazywamy złączem p-n lun n-p. Złącze uzyskuje się w jednym krysztale półprzewodnika dzięki odpowiednim procesom technologicznym. Na rysunku poniżej mamy przedstawiony w przekroju kryształ, którego jedna część wykazuje przewodnictwo dziurawe, a druga - elektronowe.

 

Przez granicę zetknięcia obu obszarów elektrony i dziury mogą przechodzić dzięki zjawisku dyfuzji (bez przyłożonego pola elektrycznego). Z lewej strony granicy zetknięcia elektronów jest mniej niż z prawej, wobec czego elektrony dyfundują w obszar p. Analogicznie odbywa się dyfuzja dziur z lewej strony na prawą.

Elektrony przechodzące z przygranicznego obszaru n pozostawiają tam nieskompensowany ładunek dodatni jonów donorowych. Podobnie dziury przechodzące na prawo pozostawiają nieskompensowany ładunek ujemny jonów akceptorowych. Na granicy obszarów n i p powstaje obszar o bardzo zmniejszonej koncentracji nośników większościowych, tzn. o bardzo zmniejszonym przewodnictwie. Obszar ten nazywa się warstwą zaporową p-n. W tym obszarze powstają dwie warstwy naelektryzowane (+) i (-), które wytwarzają pole elektryczne o zwrocie od dodatnio naelektryzowanych donorów do ujemnie...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT