Mamy na stronie: 30552 materiałów

Elektrolity

Elektrolity - substancje, których roztwory wodne przewodzą prąd elektryczny np. NaCl, HCl NaOHNieelektrolity - substancje, których roztwory wodne nie przewodzą prądu elektrycznego np. cukier, alkohol.Dysocjacja elektrolityczna - rozpad elektrolitów na jony w wyniku oddziaływań między substancją rozpuszczoną, a rozpuszczalnikiem. Najczęściej ulegają związki o wiązaniu jonowym lub kowalencyjnym silnie polarnym. Działanie wody podczas tego procesu polega na uwalnianiu już istniejących jonów z sieci krystalicznej substancji o wiązaniu jonowym lub tworzeniu jonów z cząsteczek o wiązaniu silnie polarnym. Ładunek kationu - ładunek dodatni jest równy liczbie elektronów, które dany atom może oddać w procesie jonizacji.Ładunek anionu - ładunek ujemny równy jest liczbie elektronów, który dany atom może w procesie jonizacji przyjąć.Suma ładunków dodatnich niesionych przez kationy jest równa sumie ładunków niesionych przez aniony.Stopień dysocjacji - jest to stosunek stężenia zdysocjowanych cząsteczek elektrolitu do ogólnego stężenia cząsteczek wprowadzonych do roztworu. a = Nw/Nz 100%Elektrolity mocne - substancje, które w roztworach wodnych o stężeniu 1 mol/dm3 w temperaturze 25o C są całkowicie zdysocjowane na jony. Elektrolity średniej mocy -...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT