Mamy na stronie: 30552 materiałów

Energia jądrowa

Energia jądrowa

Spis treści:
1. Źródła energii
2. Elektrownie jądrowe
3. Awarie reaktorowe
Źródła energii:
Konwencjonalne:
· węgiel kamienny
· węgiel brunatny
· gaz ziemny
· paliwa rozszczepialne
Niekonwencjonalne źródła energii można podzielić na:
odnawialne :
· energia słoneczna
· energia wiatru
· energia pływów morskich i fal morskich
· energia cieplna oceanów (maretermiczna)
· energia gorących skał
nieodnawialne:
· wodór
· energia magneto-hydro-dynamiczna
· ogniwa paliwowe.
Energię wewnętrzną ziemi (geotermiczną) można zaliczyć do obu rodzajów źródeł:
· gejzery są źródłem nieodnawialnym
· energia gorących skał zaś jest energią odnawialną.
Wykorzystanie prawie wszystkich niekonwencjonalnych źródeł energii elektrycznej jest związane z minimalnym, bąd ź nawet żadnym wpływem na środowisko. Z tego względu stanowi ą bardzo atrakcyjn ą alternatywę w stosunku do konwencjonalnych źródeł.
Zapytać zatem można dlaczego nie wykorzystujemy ich na szerok ąskale. Otóż istniej ąróżne ograniczenia w ich stosowaniu, najważniejsze jednak to ograniczenia natury:
· technologicznej - ze względu na postać ich występowania i możliwo ści praktycznego wykorzystania.
· ekonomicznej - związane z dużymi kosztami ich stosowania
Prognozy optymistyczne szacuj ąudział niekonwencjonalnych źródeł energii elektrycznej na 25% w 2010 roku, pesymistyczne na 7%.
Celem tego referatu, jest przedstawienie zagrożeń zwi ązanych z użytkowaniem takich...
Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT