Mamy na stronie: 30552 materiałów

Fizyka atomowa.

Liczby kwantowe.
• Pierwsza liczba kwantowa (główna) - n - określa ona numer i rozmiar powłoki, n = 1,2,3,...
• Druga liczba kwantowa (orbitalna (poboczna)) - l (el) -odpowiedzialna jest za moment pędu atomu w danym stanie energetycznym, l = 0,1,2,...,n-1
• Trzecia liczba kwantowa (magnetyczna) - m - związana z momentem magnetycznym. Przyjmuje ona wartości od -l do +l (od minus el do plus el)
• Czwarta liczba kwantowa (spinowa) - s -
Na każdej powłoce może znaleźć się maxymalnie elektronów.
28.2 Zakaz Pauliego.
Na tej samej powłoce w danym stanie energetycznym nie mogą znaleźć się dwa elektrony o jednakowych liczbach kwantowych. Muszą się różnić przynajmniej spinem.
28.3 Reguła Kleczkowskiego.
Z dwóch elektronów mniejszą energię ma ten, dla którego suma liczb orbitalnej i głównej jest mniejsza.
28.4 Reguła Hunda.
Elektrony na danym podpoziomie rozmieszczają się w taki sposób, aby sumaryczny spina był jak najmniejszy.
28.5 Widmo.
28.5.1 Widmo
Jest to zbiór wszystkich częstotliwości wyemitowanych przez atom podczas przejścia atomu z poziomów energetycznych wyższych na ściśle określone.
Widmo to linie papilarne atomów.
Ze względu na sposób otrzymywania widma dzielimy na :
• emisyjne - dostarczamy energii i pobudzamy atom do świecenia
• absorbcyjne - powstaje przy przejściu światła białego przez daną substancję. Typowym widmem absorbcyjnym jest widmo słoneczne - czarne kreski oznaczają, że dana długość fali...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT