Mamy na stronie: 30552 materiałów

Interferencja fal

W ruchu falowym obowiązuje  zasada niezależności ruchów, podobnie jak w ruchach punktu materialnego i ciała sztywnego. Jeżeli w ośrodku rozchodzi się kilka fal, wysyłanych przez różne źródła, to wypadkowy ruch każdej cząsteczki ośrodka jest złożeniem ruchów jakie wykonywałaby ta cząsteczka przy rozchodzeniu się
każdej fali z osobna. Zasada ta nosi nazwę niezależno- ści ruchów w zastosowaniu do ruchu falowego nosi nazwę SUPERPOZYCJI FAL.
Aby określić...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT