Mamy na stronie: 30552 materiałów

Jednostki SI

 Metr, m, jednostka długości równa odległości, jaką pokonuje w próżni światło w czasie 1/299 792 458 s (definicja przyjęta na Generalnej Konferencji Miar i Wag w 1983). Poprzednia definicja: jest to 1 650 763, 73 długości fali w próżni promieniowania emitowanego przy przejściu pomiędzy poziomami 2p10 i 5d5 atomu 86Kr (obowiązywała w latach 1960 - 1983). Pierwotnie (1795) m zdefiniowany był jako 1/10 000 000 długości mierzonej wzdłuż południka paryskiego od równika do bieguna

Kilogram, kg, w układzie SI jednostka podstawowa masy. Jest to masa wzorca (walca platyno-irydowego) przechowywanego w Międzynarodowym Biurze Miar w Sévres pod Paryżem - masa ta jest o 28 mg większa, niż powinna być. Zgodnie z intencją miała to być masa 1 l wody w temperaturze jej największej gęstości, znajdującej się pod ciśnieniem normalnym (1 atmosfery).

Sekunda, s, w układzie jednostek SI jednostka czasu równa z definicji (od 1967, ustalenia XIII Generalnej Konferencji Miar - tzw. s atomowa) 9 192 631 770 okresom przejścia pomiędzy podpoziomami F = 3 i F =...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT