Mamy na stronie: 30552 materiałów

Magnetyzm

Źródłem pola magnetycznego są: 1. Magnesy naturalne - żelazo i jego stopy, Nikiel, Kobalt. Magnesy zawsze mają dwa bieguny. Do badania pola magnetycznego służy igła magnetyczna (cienka, lekka blaszka ze stali, która może się swobodnie obracać). Graficznie pole będziemy przedstawiać za pomocą linii pola, które będą wskazywały, kierunek i zwrot siły działającej na N biegun igły magnetycznej umieszczonej w tym polu. Linie pola magnetycznego są zawsze liniami zamkniętymi ponieważ nie występują w przyrodzie magnesy jednobiegunowe. 2. Źródłem pola jest Ziemia. 3. Każdy poruszający się ładunek elektryczny. 4. Przewodniki w których płynie prąd. Linie pola są okręgami otaczającymi przewodnik. Leżą w płaszczyĽnie prostopadłej do przewodnika. Zjawisko to zostało odkryte przez Oersteda. Zwojnica. Wewnątrz linie pola są równoległe, czyli pole jest jednorodne. Linie pola na zewnątrz biegną z N do S, a wewnątrz od S do N. Siła Lorentza jest to siła która działa na poruszające się w polu magnetycznym ładunki elektryczne. Alfa = 90 to sin = 1 to max wartość iloczynu. B - pole magnetyczne opisuje wektor indukcji magnetycznej. Ma on kierunek i zwrot zgodny ze wskazaniem bieguna północy igły magnetycznej. Wektor indukcji jest w każdym punkcie pola styczny do linii pola magnetycznego. F=qv x B (wartość = qvBsinL). Wartość wektora indukcji...
Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT