Mamy na stronie: 30552 materiałów

Optyka

Pierwszym problemem, który należy poruszyć jest zagadnienie samej optyki. Jest to dział fizyki zajmujący się badaniem światła oraz wszelkich zjawisk związanych z jego oddziaływaniem.
Początkowo zainteresowania optyką ograniczały się do widzialnej tylko części widma optycznego, obecnie zakres ten został poszerzony o promieniowanie podczerwone, nadfioletowe a czasem także miękkie rentgenowskie i milimetrowe fale radiowe.
Jednym z działów tej nauki jest optyka geometryczna. Zalicza się do niej wszystkie zjawiska, które można wyjaśnić bez wnikania w naturę fizyczną światła. Gdy przestrzenne wymiary ośrodka zmieniają się w wystarczająco niewielkim zakresie i zmiany te zachodzą powoli, wtedy światło można traktować jako proces związany z rozchodzeniem się energii wzdłuż linii prostych tzw. promieni świetlnych. Dział ten bada również zjawiska załamania i odbicia światła oraz związane z tym zagadnienia budowy urządzeń optycznych, jak np. teleskop, okular, obiektyw itp.
Drugą gałęzią jest optyka fizyczna, która bada zjawiska uwzględniając fizyczną naturę światła. Początkowo istniały dwie przeciwstawne teorię dotyczące tej natury: optyka falowa, określająca światło jako zjawisko często falowe oraz optyka korpuskularna widząca w nim strumienie cząstek.
Kolejnym działem jest optyka kwantowa, dzięki której wyjaśnić można powstawanie widm, efekt fotoelektryczny oraz inne nowe efekty, które łączą się z...
Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT