Mamy na stronie: 30552 materiałów

PRĄD

Prądem nazywamy uporządkowany ruch ładunków elektrycznych wywołany oddziaływaniem na nie pola elektrycznego
Prądem stałym nazywamy prąd elektryczny, który nie zmienia w czasie kierunku i wartości natężenia

NATĘŻENIE
Natężeniem prądu I nazywamy stosunek ładunku elektrycznego q, przepływającego przez poprzeczny przekrój przewodnika, do czasu t , w którym ten ładunek przepływa.
J=q*t
J=E/R+r
Jednostką jest 1A (C/s)

GĘSTOŚĆ
Gęstością prądu nazywamy stosunek natężenia prądu do pola przekroju poprzecznego przewodnika, przez który ten prąd przepływa
J= I / S
Jednostką jest A/m2

PRACA
Praca W prądu stałego przepływającego przez przewodnik jest równa iloczynowi napięcia U, natęzenia I przepływającego prądu i czasu t jego przepływu.
W=U*I*t
W=q*U
W=E*q
W=E*J*t
Jednostką jest 1J (kg*m2/s2)

MOC
Moc P prądu stałego przepływającego przez przewodnik jest równa iloczynowi napięcia U i natężenia I przepływającego prądu
P=U*I
Jednostką jest 1W (J/s)

PRAWA KIRCHOFFA
Pierwsze prawo Kirchoffa
Suma natężeń prądów dopływających do węzła obwodu elektrycznego jest równa sumie natężeń prądów wypływających.
I=I1+I2+I3
Prawo to wynika z zasady zachowania ładunku

Drugie...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT