Mamy na stronie: 30552 materiałów

Pole Grawitacyjne

1. Co to jest pole grawitacyjne :
Własności przestrzeni wokuł ciał posiadających masy w której na inne masy działają siły grawitacji .
2. Obraz pola grawitacyjnego :
a) kształt pola
b) linie sił pola grawitacyjnego – tory wzdłuż których poruszały by się masa prubna wprowadzona w obszar pola , linie wzdłuż których działają siły grawitacji .
c) prawo powszechnej grawitacji – dwa ciała przyciągają się wzajemnie siłami grawitacji o wartości wprost proporcjonalnej do iloczynu ich mas a odwrotnie proporcjonalnej do kwadratu odległości miedź nimi F = G Mm/ R2
d) natężenie pola grawitacyjnego – jest wielkością wektorową o kierunku i zwrocie zgodnym z kierunkiem i zwrotem siły działającej na to ciało.
Jednostka d = F/m [ d ] = 1N/kg d = GM/R2
e) potencjał grawitacji – stosunek energii potencjalnej ciała umieszczonego w danym punkcie pola grawitacyjnego do masy tego ciała .
3. Siła...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT