Mamy na stronie: 30552 materiałów

Polem grawitacyjnym nazywamy

Polem grawitacyjnym nazywamy obszar działania sił grawitacyjnych. Każde ciało może być źródłem pola grawitacyjnego. Do badania pola używamy ciała próbnego (masy próbnej), którą charakteryzuje się tym, że jest dużo mniejsza od masy źródła pola. Graficznie pole przedstawiamy za pomocą tzw. linii pola. Rysujemy je tak aby wskazywały kierunek i zwrot siły działającej na umieszczone w danym punkcie pola masę próbną.
Pola dzielimy: *jednorodne (linie równoległe do siebie i w każdym punkcie na ciało działa taka sama siła) np. pole w pobliżu powierzchni Ziemi, *centralne (linie biegną promieniści wokół źródła pola, mają zwrot do środka np. pole grawitacyjne Ziemi w dużej odległości. Źródłem pola centralnego są punkty materialne i ciała o symetrii kulistej. Siła grawitacyjna nie jest stała będzie zależna od kwadratu odległości od źródła pola. Maleje, im dalej źródła pola tym jest mniejsza.
Pierwsza prędkość kosmiczna jest to prędkość jaką należy nadać ciału wyżuconemu z powierzchni Ziemi aby poruszało się po orbicie w pobliżu Ziemi. VI2=(GMz):Rz
Druga prędkość kosmiczna jest to prędkość jaką należy nadać ciału wyrzuconemu z Ziemi aby opuściło obszar działania sił grawitacyjnych czyli „udało się do nieskończoności”.
Z zasady zachowania energia wynika, że w chwili wyrzucenia energia całkowita ciała musi
________ _____________________________________...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT