Mamy na stronie: 30552 materiałów

Prawa elektrolizy Faradaya.

 Elektroliza - jest to przepływ prądu elektrycznego przez wodne roztwory kwasów, zasad i soli.
Dysocjacja elektrolityczna - rozpad kwasów, zasad i soli pod wpływem działania prądu na kationy i aniony.

Pierwsze prawo Faradaya - masa substancji wydzielonej na elektrodzie jest wprost proporcjonalna do natężenia prądu płynącego przez elektrolit i do czasu trwania elektrolizy.

 

m = k J t


gdzie:

k - równoważnik elektrochemiczny


[k] = kg/A s


Równoważnik ten jest charakterystyczny dla danej substancji i określa nam masę substancji wydzielonej na elektrodzie, przy przepływie prądu elektrycznego o natężeniu 1 ampera (A) w czasie 1 sekundy (s).

Osadzanie się substancji wchodzących w skład elektrolitu na elektrodach pozwoliło na wykorzystanie tego procesu w galwanizacji, czyli pokrywaniu różnych materiałów powłokami metalowymi oraz w...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT