Mamy na stronie: 30552 materiałów

Promienie podczerwone

Promieniowanie podczerwone, podczerwień, IR  (ang. Infrared radiation ).
Jest to promieniowanie elektromagnetyczne znajdujące się między czerwienią widma widzialnego ( ?=0,74ľm ) i kr?tkofalowym promieniowaniem radiowym ( --?= 1-2 mm) . Nie jest widzialna dla oka ludzkiego. Podczerwień dzieli się na trzy podzakresy tj. :

1. Podczerwień bliska ?=0,74-2,5ľm
2. Podczerwień średnią ?=2,5-50ľm
3. Podczerwień daleka ?=50-2000ľm

Atmosfera ziemska przepuszcza podczerwień w zakresie 400-700 nm co nazywamy oknem atmosferycznym. Promienie podczerwone są silnie pochłaniane przez niektóre składniki atmosfery( para wodna i dwutlenek węgla całkowicie pochłaniają fale o długości ?=1,87-2; 2,5-2,75; 5,5-7,5ľm) a dla fali o ?>14ľm atmosfera jest w ogóle nieprzezroczysta, dzięki czemu stanowi ona swego rodzaju płaszcz ochronny Ziemi, zabezpieczając ją przed zbytnim ochłodzenie. Widmo podczerwieni tak samo jak widmo promieniowania nadfioletowego czy widzialnego może być liniowe, pasmowe lub ciągłe. Liniowe widmo emitują wzbudzone atomy przy przejściach między bliskimi poziomami elektronowymi. Np. atomy rtęci wysyłają szereg linii leżących w bliskiej podczerwieni ( ?=1,01-2,32ľm ) a służą one do kalibrowania przyrządów spektrometrycznych. Linie atomu wodoru z serii Paschena, Bracketta i Pfunda również znajdują się w zakresie podczerwieni.

Źródła podczerwieni.
1. Naturalne - źródła to wszystkie ciała ogrzane ( np. ciało...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT