Mamy na stronie: 30552 materiałów

Promieniotwórczość

Zdolność emitowania przez pewne pierwiastki promieniowania jądrowego wskutek rozpadu promieniotwórczego ich jąder atomów. Promieniotwórczość pierwiastków występujących w przyrodzie jest nazywana promieniotwórczością naturalną, otrzymywanych zaś w wyniku reakcji jądrowych - promieniotwórczością sztuczną. Promieniotwórczość naturalna została odkryta przez A.H. Becquerela (fiz. fr. 1852-1908) i miała bardzo istotne znaczenie dla rozwoju fizyki atomowej i jądrowej. Jądra podlegające rozpadowi promieniotwórczemu są jądrami nietrwałymi. Emitując spontanicznie albo cząstki(jądra helu), albo cząstki (elektrony) pozbywają się w ten sposób energii i zamieniają się w jądra bardziej stabilne. Bardzo często po emisji cząstek czy powstaje jądro wzbudzone, które traci swoją energię wzbudzenia przez emisję kwantów g (fotonów).
Promieniowanie naturalne
Ludzkość od początku swego istnienia narażona była na działanie promieniowania ze Ľródeł naturalnych. Promieniowanie naturalne jest to promieniowanie, które normalnie i stale istnieje na Ziemi i jest niezależne od działalności człowieka. Pochodzi głównie z dwóch Ľródeł: z przestrzeni kosmicznej oraz ze Ľródeł ziemskich, którymi są naturalne pierwiastki promieniotwórcze. Wielkość naturalnego napromieniowania w większości okolic na Ziemi wynosi od kilkudziesięciu do stu kilkudziesię-ciu milimetrów na rok, co odpowiada wartości około 3 remów na jedno pokolenie ludzkie i około...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT