Mamy na stronie: 30552 materiałów

Proton

cząsteczka niosąca elementarny ładunek dodatni
Neutron – cząsteczka elektrycznie obojętna
Elektron - cząsteczka niosąca elementarny ładunek ujemny
Protony i neutrony to cząsteczki tworzące jądro atomowe
Wzburzenie atomu – przejście elektronów na wyższe poziomy energetyczne
Jonizacja – proces polegający na przyłączeniu lub oddawaniu przez atom elektronów .
Izotopy – różne odmiany tego samego pierwiastka – model Bohra
Ładunek elektryczny – KULOMB
[q]=1C 1C=6,24×1018 1e=1,6×10-19C
STAŁA Kulomba - 9×109N×m2/c2
Prawo Coulomba
Siła oddziaływań naelektryzowanych ciał jest wprost proporcjonalna do iloczynu wartości ładunku tych ciał i...
Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT