Mamy na stronie: 30552 materiałów

Reakcje syntezy jądrowej

Reakcje syntezy jądrowej
Reakcja syntezy jądrowej jest to reakcja jądrowa, w której dwa lekkie jądra łączą się w jedno cięższe. Reakcji towarzyszy uwolnienie dużej ilości energii. Jest ona źródłem energii Słońca i innych gwiazd. Istnieje nadzieja, że reakcja syntezy jądrowej stanie się kontrolowanym źródłem energii na Ziemi. Przykładem jest synteza izotopu wodoru zwanego deuterem. W odpowiednich warunkach dwa jądra deuteru mogą połączyć się tworząc jądro cięższego pierwiastka helu. Towarzyszy temu wydzielenie energii. Reakcja syntezy może zajść tylko w bardzo wysokiej temperaturze i dlatego nazywa się ją reakcją termojądrową. W niektórych reakcjach syntezy jąder ciężkich izotopów wodoru uwalniane są neutrony o wysokiej energii, które mogą powodować rozszczepienie uranu lub plutonu. Wynika stąd, że przeprowadzenie reakcji syntezy w obecności materiału rozszczepialnego pozwala na znacznie lepsze wykorzystanie tego ostatniego dla wyzwolenia energii, a wybuchy które są wynikiem przebiegu reakcji rozszczepienia i syntezy mają ogromną moc.
Przykłady reakcji syntezy:


deuter-tryt reakcja fuzji jądra deuteru i trytu łączą się i powstaje jądro helu oraz neutron


Reakcje syntezy jądrowej warunkują wytwarzanie energii we wnętrzu gwiazd. Istnieje wiele możliwości syntezy jąder atomowych zachodzących w jądrach gwiazd. To cykle: protonowo-protonowy i węglowo- azotowy.
Reakcje pierwszego typu zachodzą w gwiazdach o małej...
Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT