Mamy na stronie: 30552 materiałów

Ropa naftowa

Ropa naftowa- Jest to ciemna lepka ciecz, zwykle występująca na dużej głębokości pod ziemią i pod dnem mórz.
Występuje bardzo często z gazem ziemnym, składającym się głównie z metanu.
Ropa naftowa powstała wiele milionów lat temu, w wyniku rozkładu pod zwiększonym ciśnieniem szczątków organicznych.


Destylacja frakcyjna ropy naftowej:
Proces stosowany do rozdzielania ropy naftowej na frakcje według ich temperatur wrzenia.
Kolumna frakcjonująca (rysunek) jest bardzo gorąca na dole i staje się coraz zimniejsza im bliżej wierzchołka.


Pochodzenie geologiczne ropy naftowej

Podobnie jak węgiel, ropa naftowa powstała z substancji organicznej nagromadzonej przed milionami lat z tą różnicą, że w przypadku ropy naftowej jest to substancja utworzona z biomasy glonów i niższych gatunków żyjących istot wodnych (planktonu), jaki w pewnej mierze ze zwierząt o wyższym stopniu rozwoju. Organicznym materiałem wyjściowym w powstawaniu ropy naftowej były w przeważającej mierze tłuszcze i białko oraz pozostałości bakterii biorących udział w procesie przemian materii organicznej.

Technika wydobywania ropy naftowej
Ropę naftową wydobywa się wiercąc w ziemi otwory, tzw. odwierty, na głębokość 1 km i więcej. Miejsca prawdopodobnego zalegania złóż ropy naftowej wyszukiwane są przez geologów. Rozwój technik poszukiwania złóż pozwala na coraz precyzyjniejszą identyfikację miejsc występowania i wielkości zasobów. Tak samo rozwija się...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT