Mamy na stronie: 30552 materiałów

Ruch

Ruch, jedno z podstawowych pojęć fizyki. Oznacza przemieszczanie się elementów układu fizycznego względem układu odniesienia (ruch jest zawsze względny). Zjawisko ruchu rozpatruje się najczęściej w odniesieniu do inercjalnego układu odniesienia. Klasyfikuje się je na wiele sposobów.
Podstawowym rodzajem ruchu jest ruch postępowy - zachodzi on, gdy prosta łącząca dwa dowolne punkty układu jest równoległa do prostej łączącej te same punkty ciała w każdej innej chwili trwania ruchu. Innym ważnym rodzajem jest ruch obrotowy.
Ze względu na własności kinematyczne ruch dzieli się na prostoliniowy, krzywoliniowy itp. Ze względu na własności dynamiczne ruch w inercjalnych układach odniesienia dzieli się na jednostajny, niejednostajny, jednostajnie przyspieszony i niejednostajnie przyspieszony.
W ruchu jednostajnym prędkość jest stała, a przebyta droga równa iloczynowi czasu trwania ruchu i prędkości, w ruchu jednostajnie przyspieszonym chwilowa prędkość u jest proporcjonalna do czasu t:
u = at,
gdzie a - przyspieszenie (w ruchu opóĽnionym a < 0), natomiast droga s określona jest wzorem
s=uot+a⋅t2/2,
gdzie uo - prędkość początkowa. Dla ruchu niejednostajnego:
Spadanie ciał, poruszanie się ciał pod wpływem pola grawitacyjnego (oddziaływanie grawitacyjne). Przy pominięciu zmian natężenia owego pola wraz z wysokością oraz wpływu sił oporu aerodynamicznego ruch w kierunku pionowym przy swobodnym spadaniu ciał to ruch jednostajnie...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT