Mamy na stronie: 30552 materiałów

Ruch falowy- ściąga

Ruchem falowym nazywamy rozchodzenie  się zaburzeń równowagi ośrodka sprężystego. Ze wzgl. Na kształt fal wyróżniamy: koliste, kuliste, płaskie.
Wielkości charakteryzujące fale: amplituda fali ( jest to max. Wychylenie cząstki z poł. Równ.) długość fali ( odl. Pomiędzy najblizszymi pkt. Drgającymi w tej samej fazie) prędkość rozchodzenia się fali (jest to odl. Jaką fala przebędzie w ciągu 1 okresu)
Czołem fali nazywamy zbiór pkt. Do których w danej chwili dociera impuls falowy)
Ze względu na kierunek wykonywanych przez cząstkę drgań wyróżniamy nast. Fale: poprzeczną (kierunek drgań jest prostopadły do kier. Rozchodzienia się zaburzenia) podłużną (kier. Drgań jest równ. Do kier. Rozchodzenia Się zaburzenia)
Zasada Huygensa każdy pkt ośrodka pobudzony do drgań staje się źródłem nowej fali
Zjawisko odbicia i załamana fali zachodzą gdy fala dociera do granicy dwóch ośrodków, które różnią się gęstością i sprężystością. Dlatego fale rozchodzą się w tych ośr. Z różnymi prędkościami. Fala prowadząca dochodząc do granicy ośrodków rozdziela się na dwie fale: odbitą i załamaną. Zjawisko odbicia fali: polega na zmanie kierunku rozchodzenia się fali w tym samym ośr w wyniku zetknięcia się fali z przeszkodą. Zjawisko to podlega nast. Prawom: - kąt odbicia fali jest równy kątowi padania, - promień fali padającej i odbitej oraz normalna padania leżą w tej samej płaszczyźnie. Zjawisko załamania fali...
Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT