Mamy na stronie: 30552 materiałów

Satelity itp.

Człowiek od wieków pasjonował się kosmosem. Chciał poznać otaczajšcy go
wszechœwiat. Księżyc, gwiazdy były przedmiotem fascynacji i badań już od
zarania dziejów. Ale dopiero rozwój techniki i nowoczesnych technologii w
XX wieku pozwolił ziœcić ludzkie marzenia podboju kosmosu.

Pierwsze próby były zwišzane z wyjœciem z atmosfery ziemskiej przez
rakiety. Nastšpiło to w 1942 r. W niemieckim Wojskowym Zakładzie
Doœwiadczalnym w Peenemünde wystrzelono rakietę A4, która była
urzšdzeniem doœwiadczalnym. Osišgnęła wysokoœć 205 km i prędkoœć
5400 km/h. Jej konstruktor stwierdził : „Dowiedliœmy że, napęd rakietowy jest
użyteczny w podróżach międzyplanetarnych.
Rakiety wyposażone sš w silniki odrzutowe, które mogš pracować
zarówno w atmosferze ziemskiej, jak i w próżni przestrzeni kosmicznej.
Działanie takiego silnika oparte jest na zasadzie akcji i reakcji tzn. wyrzut
pewnej masy w okreœlonym kierunku powoduje, że ciało, z którego masę tę
wyrzucono, jest popychane w przeciwnym kierunku. Silnik rakietowy pracuje
na mieszance dwóch substancji ( paliwo i utleniacz ), która spalajšc się
wyrzuca przez dyszę bardzo szybki strumień gazów napędzajšcych rakietę.
Rakieta to długi metalowy walec o wys. na ogół od 30 do 60 m. W górnej jej
częœci mieœci się osłonięty ładunek, który ma ona wynieœć w przestrzeń
Rakieta składa się z kilku członów, zazwyczaj trzech, wyposażonych w silniki i
zbiorniki z materiałem pędnym. Człony te pracujš po...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT