Mamy na stronie: 30552 materiałów

Siła tarcia

Tarcie, zjawisko powstawania siły mechanicznej dyssypatywnej (tj. rozpraszającej energię), stycznej do powierzchni ciała poruszającego się faktycznie (tarcie dynamiczne albo suwne) lub tylko potencjalnie(tarcie statyczne albo toczne) i przeciwdziałającej ruchowi.

Oba rodzaje tarcia są proporcjonalne do siły nacisku (tj. składowej prostopadłej do powierzchni styku z wypadkowej siły działającej na poruszające się ciało). Charakteryzuje się je podając współczynniki proporcjonalności noszące nazwy współczynników tarcia dynamicznego (suwnego) i statycznego (tocznego), przy czym ten pierwszy jest w danych warunkach zawsze mniejszy niż drugi.

Siła tarcia nie zależy ani od prędkości ciała, ani od wielkości pola powierzchni, którą ciało styka się z podłożem.
Tarcie zależy od siły nacisku ciała i rodzaju powierzchni tracej.

T=f N
T=Tarcie N=siła nacisku f=współczynnik tarcia

Tarcie statyczne występuje wtedy gdy powierzchnie trace ciał nie przemieszczają się wzajemnie i na jedno z ciał działa siła niezrównoważona o niezerowej składowej, równoległej do powierzchni , którą stykają się ciała.
Tarcie kinetyczne występuje gdy powierzchnie trace ciał przemieszczają się wzajemnie.

Wszystkie więc ciała poruszające się napotykają na opór ruchu ze strony ośrodka w którym się poruszają. Siły, które powstają wskutek oporu środowiska, takie jak opór powietrza wywierany na lecący pocisk lub samolot

opór wody wobec ruchu...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT