Mamy na stronie: 30552 materiałów

Teoria atomistyczna Daltona - Prawo niezmienności pierwiastków

Na naszej planecie występują  miliony różnych ciał. Są one zbudowane z pewnej liczby prostych substancji nazwanych pier-wiastkami, zawierających jeden typ atomów. Wynika więc z tego, że skoro zawierają one tylko jeden typ atomów to nie mogą być rozłożone na składniki prostsze. Tak rozumował Robert Boyle (1627 - 1691), przeciwstawiając się tym samym współczesnym mu chemikom, którzy sądzili, że cały świat zgodnie z poglądem Em-pedoklesa z Akragas, przejętym przez Arystotelesa zbudowany jest z czterech pierwiastków - żywiołów: ziemi, ognia, powie-trza i wody.

Boyle twierdził, że jego pierwiastki można zobaczyć i zba-dać ich właściwości znacznie lepiej niż cechy żywiołów, takie jak suchość czy zimno. Przyszłość pokazała, że rację miał Boy-le.

W roku 1680 w książce pt. "Chemik powątpiewający" Boyle sformułował po raz pierwszy, aktualne do dziś określenie pier-wiastka chemicznego, pisząc "aby zapobiec błędom muszę wyja-śnić co rozumiem pod pojęciem pierwiastka... są to pewne sub-stancje proste, przez których połączenie powstają substancje złożone i na które te substancje złożone rozkładają się". Wy-rażone językiem współczesnym określenie Boyle`a definiuje pierwiastek jako najprostszą substancję, której na drodze che-micznej nie da się przekształcić w prostszą.
Boyle nie podał jednak w swej książce listy znanych wów-czas pierwiastków. Uczynił to dopiero ponad 100 lat później Antoine L....

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT