Mamy na stronie: 30552 materiałów

Termodynamika, entropia

Temperatura jest miarą średniej energii kinetycznej ruchu postępowego, przypadającej na jedną cząsteczkę i między tymi wielkościami zachodzi proporcjonalność
E k,śr = C · T, C > 0, Ek = mv2 / 2, Ek > 0
Energią wewnętrzną (U) ciała nazywamy sumę wszystkich rodzajów energii wszystkich cząsteczek tego ciała.
[U] = 1J
Gaz doskonały – cząsteczki takiego gazu mają pomijalnie małe objętości i nie oddziałują miedzy sobą (z wyjątkiem zderzeń). Energia wewnętrzna gazu doskonałego jest więc sumą energii kinetycznych wszystkich N cząsteczek tego gazu.
Ciepłem nazywamy tę cześć energii wewnętrznej, która przepływa z ciała do ciała, w skutek istnienia różnicy temperatur. Ciepło z ciała o wyższej temperaturze jest oddawane w pewnej części do ciała o niższej temperaturze, aż do wyrównania temperatur w obu ciałach.
Q=ciepło , [Q] = 1J

Sposoby wymiany energii wewnętrznej:
- wymiana ciepła,
- wykonanie pracy,
- obydwa jednocześnie.

I...
Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT