Mamy na stronie: 30552 materiałów

Wahadło

co to jest wahadło?
Wahadło jest to ciało stałe zawieszone ponad swoim środkiem ciężkości, wykonujące drgania (wahania) pod wpływem siły grawitacyjnej. Wyróżnia się: wahadło matematyczne i wahadło fizyczne.
• Wahadło matematyczne to punktowy ciężar zawieszony na nierozciągliwej, bezmasowej nici o długości d. W przypadku małych drgań wahadła matematycznego są one harmoniczne.Okres ich (T)wynosi:
T = 2π(d/g)1/2
a , g to przyspieszenie ziemskie.
• Wahadło fizyczne to ciało sztywne wykonujące wahania wokół poziomej osi zawieszenia przechodzącej przez nie. Jego drgania są również w przybliżeniu harmoniczne, o okresie
T = 2π(I/mzg)1/2
, gdzie: I - moment bezwładności względem osi zawieszenia, z - odległość środka ciężkości od punktu zawieszenia, g - przyspieszenie ziemskie. Wielkość d = I/mz nosi nazwę długości zredukowanej wahadła fizycznego.
Stałość okresu drgań wahadła stanowi podstawę konstrukcji zegara wahadłowego - precyzyjne chronometry wahadłowe posiadają tzw. wahadło kompensacyjne, których konstrukcja zapewnia wyrównywanie zmian długości wahadła wywołanych rozszerzalnością cieplną materiałów.

cel doświatczenia
Celem doświadczenia Foucaut´a było pokazanie że nasza planeta (Ziemia) obraca się wokół własnej osi. Naukowiec użył do tego bardzo starych ludzkich obserwacjii. Ogólnie wiadomo,że wahadło swobodnie zawieszone w przestrzeni gdy zostanie wychylone z położenia równowagi będzie "starało się "...
Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT