Mamy na stronie: 30552 materiałów

Wszystko o Świetle

ŚWIATŁO
Ogólnie przyjęta nazwa widzialnej dla oka ludzkiego części widma promieniowania elektromagnetycznego, czyli zakres długości fali od 400 do 700 nm. (od fioletu do czerwieni); często też tą nazwą określa się tę część widma, które w skali częstości sąsiadują z widmem widzialnym i które podlegają badaniom optycznym.
Nazwa Długość (m) Częstotliwość (Hz)
Fale radiowe 10-4-105 103-1011
Mikrofale 10-3-10-1 109-1012
Podczerwień 10-6-10-3 1012-1015
Światło widzialne 400-700 nm. 1014-1015
Ultrafiolet 10-9-10-7 1015-1017
Promienie Rentgena 10-13-10-9 1017-1021
Promienie Gamma 10-13-10-10 1019-1021
Światło wykazuje charakter falowo - korpuskularny. O falowej naturze światła świadczą zjawiska: interferencji, dyfrakcji, polaryzacji, załamania i odbicia światła; z drugiej jednak strony zjawiska takie jak: Comptona, fotoelektryczne przemawiają za naturę korpuskularna. Światło to więc strumienie pewnego rodzaju korpuskul, zwanych kwantami promieniowania elektromagnetycznego, które wykazują także własności falowe. W zależności od składu widmowego, światło może być białe lub monochromatyczne. Światło białe to światło o takim rozkładzie natężenia, z każdej długości fali (lub ściślej - wąskiemu podziałowi długości fali) odpowiada taka sama ilość energii. Ze względu na rożną wrażliwość oka na światło o różnej długości fali, światło słoneczne i światło żarówki odbierane jest przez oko jako światło...
Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT