Mamy na stronie: 30552 materiałów

Wzór Opis elementów

Opis Wzór Opis elementów
Prędkość w ruchu jednostajnym V=s/t s - droga
t - czas
Prędkość w ruchy jednostajnie przyspieszonym V=at a - przyspieszenie, const
t - czas
Droga w ruchu jednsot. Przyspieszonym x(t)=x0+V0t+(at)/2 x0 - położenie początkowe
V0 - prędkość początkowa
t - czas
a - przyspieszenie
Ruch jednostajny po okręgu V=2r/T V - prędkość, const
r - promień okręgu
T - okres
Prędkość kątowa =rad/s ,gdzie 360o=2 radianów
czyli =2/s czyli =2/T V - prędkość, const

Częstotliwość f=n/t czyli f=1/T [Hz] n - liczba obrotów (obiegów)
t - czas
T - okres
Siła dośrodkowa Fd=mV2/2 m - masa
V - prędkość

Pęd p=mV [kgm/s] m - masa
p. - pęd
Sila F=am. Lub dla Ziemi F=gm a - przyspieszenie
m - masa
g - przyspieszenie ziemskie
(10N/kg lub 10m/s2)
Przyspieszenie na równi pochyłej a=gsin g - przyspieszenie
 - kąt skosu równi
Siła ściągu (równia pochyła) Fs=mgcos m - masa
g - przysp. Ziemskie
 - kąt skosu równi
Siła nacisku (równia pochyła) Fn=mgcos m - masa
g - przyspieszenie ziemskie
 - kąt skosu równi
Siła tarcia FT=fmg f - współczynnik tarcia
Siła tarcia jest skierowana przeciwnie do wektora prędkości
Praca W=FScos dla 90o W=FS F - siła
S - droga
cos - kąt zawarty pomiędzy wektorem siły, a przesunięcia
Moc P=W/t [J/s=W] W - praca
t - czas
Energia potencjalna Ep=mgh m - masa
g - przyspieszenie ziemskie
h - wysokość
Energia kinetyczna Ek=mV2/2 m -...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT