Mamy na stronie: 30552 materiałów

ZAGADNIENIA Z GEOGRAFII

ZAGADNIENIA Z GEOGRAFII

Geografia fizyczna ogólna

1. Skład chemiczny i cechy fizyczne atmosfery.
2. Czynniki kształtujące temperaturę powietrza. Rozkład temperatur powietrza w styczniu
i w lipcu na kuli ziemskiej.
3. Ciśnienie powietrza. Stałe ośrodki ciśnienia atmosferycznego na Ziemi.
4. Krążenie mas powietrza na kuli ziemskiej.
5. Rodzaje i rozmieszczenie wiatrów na Ziemi.
6. Genetyczne typy opadów atmosferycznych. Wielkość i rozmieszczenie opadów na Ziemi.
7. Składniki klimatu i czynniki kształtujące klimat.
8. Strefy klimatyczne na kuli ziemskiej. Typy klimatów w poszczególnych strefach
(wg Okołowicza).
9. Obieg wody w przyrodzie. Bilans wodny.
10. Fizyczne i chemiczne właściwości wody morskiej.
11. Geneza i rodzaje ruchów wody morskiej.
12. Powierzchniowe prądy morskie.
13. Rodzaje wód podziemnych.
14. Główne systemy rzeczne. Przyczyny zmienności stanów wód w rzekach.
15. Genetyczne typy jezior. Rozmieszczenie jezior na Ziemi.
16. Warunki powstawania lodowców górskich i lądolodów.
17. Budowa wnętrza Ziemi. Zmiany temperatury i ciśnienia przy przesuwaniu się w głąb Ziemi.
18. Teoria płyt litosfery.
19. Złoża mineralne - ich geneza, rodzaje i znaczenie gospodarcze.
20. Warunki powstawania i rodzaje skał magmowych, osadowych i metamorficznych.
21. Procesy orogeniczne. Rodzaje gór i mechanizmy ich powstawania.
22. Procesy plutoniczne i wulkaniczne. Strefy czynnego wulkanizmu na Ziemi.
23. Przyczyny, przebieg i skutki trzęsień ziemi. Rozmieszczenie obszarów...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT