Mamy na stronie: 30552 materiałów

ZWIERCIADŁA

Zwierciadłem nazywamy każdą wypolerowaną, gładką powierzchnię. Dzielimy je na płaskie i kuliste. Kuliste dzielimy na wypukłe i wklęsłe. W zwierciadłach kulistych obrazy są : zwiększone lub pomniejszone; proste lub odwrócone; rzeczywiste lub pozorne. W przypadku zwierciadeł kulistych możemy określić promień krzywizny jak również ogniskową, która jest równa połowie promienia krzywizny. Ognisko jest to punkt, w którym skupiają się promienie odbite od zwierciadła. Przy pomocy zwierciadeł wypukłych otrzymujemy zawsze obrazy proste, pozorne i zmniejszone.

SOCZEWKI
Soczewki są to ciała przezroczyste ograniczone dwoma płaszczyznami z których co najmniej jedna nie jest płaska. Wyróżniamy soczewki wypukłe i wklęsłe.
Do soczewek wypukłych zaliczamy : dwuwypukłą, płąskowypukłą, wklęsłowypukłą. Soczewki wypukłe są soczewkami skupiającymi lub zbierającymi.
Rodzaje soczewek wklęsłych : dwuwklęsła, płaskowklęsła, wypukłowklęsła. Soczewki wklęsłe są soczewkami rozpraszającymi.

ZDOLNOŚĆ SKUPIAJĄCA
Zdolnością skupiającą soczewki nazywamy odwrotność ogniskowej. Jednostką jest 1 dioptria. Zdolność zbierająca soczewki wynosi 1 D jeśli jej ogniskowa jest równa 1 m. Dla soczewek skupiających wielkość ta jest dodatnia, dla rozpraszających – ujemna. Jeżeli przez soczewkę przechodzi wiązka monochromatyczna po przejściu promienie nie przecinają się w jednym punkcie i ta wada nazywa się abberacją...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT