Mamy na stronie: 30552 materiałów

Zamarzanie i wrzenie

Zamarzanie i wrzenie


Zamarzanie jest procesem przechodzenia substancji ze stanu ciekłego w stan stały. | Wrzenie to zamiana cieczy w gaz lub parę. Obydwa te terminy odnoszą się do wszystkich substancji, nie tylko do wody.

Ciekłe żelazo krzepnie (zestala się) w temperaturze ok. 1535°C, dlatego można, powiedzieć, że w temperaturze tej metal ten 'zamarza'. Jednak w tym przypadku 'zamarznięty' niekoniecznie oznacza to samo, co 'zimny'.
Temperatura zamarzania i wrzenia substancji zależy od ciśnienia. Dlatego, nawet w przypadku wody, pojęcia 'zamarzania' i 'wrzenia' nie muszą odnosić się do potocznie przypisywanych im znaczeń. Woda, na przykład, może wrzeć w temperaturze pokojowej, jeżeli ciśnienie środowiska, w jakim się znajduje zostanie znacznie zmniejszone, a więc 'wrzący' nie oznacza w tym przypadku to samo, co 'gorący'.
Nawet przy zwykłym ciśnieniu wiele substancji wrze w bardzo niskiej temperaturze. Należą do nich substancje, o których zwykle myślimy jako o gazach. Tlen i azot, na przykład, stanowią podstawowe składniki powietrza. Przyczyną, dla której zwykle występują w formie gazu jest to, że temperatura ich wrzenia jest dużo niższa od zera -około -196°C w przypadku azotu i -183°C i w przypadku tlenu. Nawet w najzimniejszych ' rejonach na Ziemi temperatura jest wyższa od temperatury ich wrzenia i dlatego powszechnie występują one w formie gazów.
Stany skupienia materii
W celu zrozumienia zjawisk zamarzania i...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT