Mamy na stronie: 30552 materiałów

Rozwój poglądów na budowę materii

Ludzie już kilkaset lat  przed naszą erą przypuszczali (niektórzy nawet byli pewni), że wszystko zbudowane jest z cząsteczek. Dziś wiemy, że każda substancja składa się z małych cząstek, zwanych atomami, które są niewyobrażalnie małe. Łączą się w grupy zwane cząsteczkami, z których największe są złożonymi strukturami, składającymi się z tysięcy atomów.

Pierwszym człowiekiem przekonującym wszystkich do tego, że wszystko zbudowane jest z malutkich niepodzielnych cząstek był filozof żyjący w 420 r.p.n.e. o imieniu Demokryt. Słowo greckie oznaczające „ coś niepodzielnego” brzmi, atomos. Właśnie wtedy zaczęto mówić na dane cząstki atomy. Innej teorii był Arystoteles żyjący w IV wieku p.n.e. On uważał, że cała materia składa się z kombinacji czterech żywiołów: ziemia, woda, ogień, powietrze. Powyższa teoria została uznana i stała się podstawą alchemii- prymitywna forma chemii, natomiast przetrwała do XVI wieku. W wiekach średnich ludzie rozpoznawali kilka pierwiastków metalicznych: złoto, srebro, miedź, rtęć, żelazo, ołów i niemetalicznych np. siarka (według tamtejszych „chemików” te pierwiastki były zbudowane z czterech żywiołów). Wtedy znano tylko kilka cieczy, z których oczywiście najpopularniejszą była woda (wiedziano, że rozpuszcza wiele ciał stałych). Inną dość znaną cieczą był alkohol. Arabski alchemik Al-Jabir na przełomie XI i XII wieku otrzymał kwas solny (HCl) poprzez ogrzewanie...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT