Mamy na stronie: 30552 materiałów

Ekologia

Przeszło 130 lat temu niemiecki uczony Ernest Haeckel wzbogacił język naukowy nowym słowem - ekologia. Wówczas termin oznaczał badanie wzajemnego oddziaływania na siebie zwierząt i ich środowiska. W ostatnich dziesiątkach lat wygięło więcej gatunków zwierząt niż w ciągu całej nowej ery i nawet człowiek, mimo swej liczebności jest gatunkiem zagrożonym. Dziś termin ekologia rozumiany jest znacznie szerzej. W grudniu 1998 roku Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska opublikowała "Raport o stanie środowiska w Polsce". Niestety z zawartych w tym dokumencie informacji tylko niektóre zostały poddane opinii publicznej. Autorzy stwierdzili między innymi, że "Polska jest krajem wysoko rozwiniętym, w którym zagrożenia dla środowiska powodowane są przez przemysł, w tym zwłaszcza energetykę, gospodarkę komunalną i transport " oraz "przewóz przez nasz kraj niebezpiecznych materiałów może powodować szczególne zagrożenia, mimo to walory przyrodnicze Polski uważane są za bardzo wysokie, zwłaszcza na tle Europy Zachodniej ".

O tym, że przemysł od ponad 40 lat zatruwa powietrze, glebę i wody mówić nie trzeba, warto natomiast podkreślić, że tylko 13 % odprowadzanych do rzek ścieków komunalnych jest wcześniej oczyszczana ze związków biogennych. W świetle takich faktów optymistyczny ton raportu jest nieco zaskakujący. Zaledwie 1 % wód w polskich rzekach ma pierwszą klasę czyze wci i to nie zaws całym swym biegu. Już tylko nieliczni...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT